Osnovni podaci

Tvrtka:

Kraš, prehrambena industrija d.d.
Skraćeno: Kraš d.d.

Sjedište:

Ravnice 48, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080005858

Račun:

IBAN HR0523400091100010694 kod Privredna banka Zagreb d.d
Temeljni kapital u iznosu od 599.448.400,00 uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 1.498.621 dionicu na ime u nominalnoj vrijednosti 400,00 kn

Matični broj:

3269043

OIB:

94989605030

Članovi Uprave:

Predsjednik Uprave – Slavko Ledić
Član Uprave – Damir Bulić
Član Uprave – Davor Bošnjaković

Kontakt:

podrska@igraoni.ca