Zaštita osobnih podataka

Kraš d.d. obrađuje i štiti osobne podatke sukladno važećim zakonskim propisima i internim pravilima.

U nastavku možete naći kratke informacije o načinu postupanja s osobnim podacima prikupljenim od korisnika web stranice, potrošača, sudionika u nagradnim igrama i sličnim aktivnostima, a koje prikupljamo putem ove internetske stranice ili na bilo koji drugi način.

Osobni podaci

Osobne podatke, koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima i internim aktima Kraša, predstavljaju svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, uporaba, pohrana, prilagodba ili izmjena, brisanje, uništavanje.

Svrha obrade i privola

Osobne podatke prikupljamo u točno određene svrhe o čemu vas jasno informiramo kao ispitanika, odnosno osobu čije podatke prikupljamo, te po potrebi, ako je tako predviđeno zakonom, tražimo privolu za njihovu obradu. Privola znači slobodno dano i izričito očitovanje da vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu u koju su prikupljeni.

Svrha obrade osobnih podataka obuhvaća informiranje korisnika/potrošača o postojećim i novim proizvodima i ostalim marketinškim aktivnostima, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, selekcija kandidata za posao, odgovori na upite korisnika/potrošača i slično.

Svi podaci daju se dobrovoljno te je kod svakog prikupljanja elektronskim putem popunjavanjem određenog web obrasca, predviđeno davanje privole u obliku označavanja određenog polja kvačicom pored kojeg je navedena svrha obrade.

Kod prikupljanja osobnih podataka pisanim putem (slanje poštom) također je, tamo gdje je potrebno, predviđena mogućnost davanja privole za obradu osobnih podataka. Najčešće se radi o nagradnim igrama ili nagradnim natječajima u kojem slučaju se u pravilima provođenja nagradne igre/nagradnog natječaja opisuje način davanja privole, bilo da se radi o vlastoručnom potpisu, označavanju polja kvačicom ili neki drugi predviđen način.

Ne obrađujemo više osobnih podataka nego što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti.

Vrste prikupljenih informacija na web stranici Kraša i uporaba prikupljenih informacija

Kraš d.d. prikuplja informacije koje ne identificiraju specifičnog korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Kraša, URL internetske stranice koju je korisnik posjetio nakon napuštanja Kraševe Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg korisnik koristi te korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Kraš d.d. koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Kraš d.d. neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih korisnik dobrovoljno prijavi putem kontakt formi na web stranici ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu Kras.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice Kras.hr.

Zaštita i čuvanje osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke čuvamo i štitimo kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzimamo sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima i internim pravilima Kraša.

Osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni, nakon čega se brišu. Prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka za određenu svrhu, obavještavamo vas o roku čuvanja danih osobnih podataka.

Brisanje osobnih podataka

Neovisno o predviđenom roku čuvanja, osobni podaci dani uz privolu, mogu se na vaš zahtjev u svakom trenutku brisati (npr. brisanje korisničkog računa).

Osim prava na traženje brisanja vaših osobnih podataka, imate pravo uvida u osobne podatke ili pravo na ispravak osobnih podataka ako je potrebno, i to u bilo kojem trenutku.

Brisanje vaših osobnih podataka možete zatražiti
• prateći upute za brisanje podataka ili
• slanjem zamolbe za brisanje osobnih podataka e-mailom na podrska@igraoni.ca ili
• slanjem zamolbe za brisanje osobnih podataka poštom na KRAŠ d.d. Ravnice 48, Zagreb

Zaštita osobnih podataka djece

Uzimajući u obzir posebnu osjetljivost obrade osobnih podataka kada su u pitanju djeca, Kraš obrađuje osobne podatke djece samo uz prethodnu izričitu privolu roditelja.

U dijelu prava i mogućnosti korištenja usluga web stranice Kraša, odnosno nuđenja informacijskih usluga izravno djetetu od strane Kraša (npr. www. igraoni.ca), sukladno zakonu Kraš d.d. omogućuje, odnosno nudi, takve aktivnosti isključivo djeci koja imaju najmanje 16 godina. Za djecu mlađu od 16 godina potrebna je privola nositelja roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa i internih pravila Kraša.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.