Osnovni podaci

Tvrtka:

Kraš, prehrambena industrija d.d.
Skraćeno: Kraš d.d.

Sjedište:

Ravnice 48, Zagreb
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080005858

Žiro račun:

234009-1100010694 Privredna banka, Zagreb
Temeljni kapital u iznosu od 549.448.400,00 kn uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 1.373.621 dionicu na ime u nominalnoj vrijednosti 400,00 kn.

Matični broj:

3269043

OIB:

94989605030

Članovi Uprave:

Predsjednik Uprave – Damir Bulić
Član Uprave – Dinko Klepo
Član Uprave – Alen Varenina
Predsjednik Nadzornog odbora – prof. dr. sc. Zoran Parać

Kontakt:

podrska@igraoni.ca